Dobór najwłaściwszego sposobu złożenia ciała w grobie jest ważniejszy od urządzenia stypy

Ostatnie pożegnanie bliskiej osoby bywa naprawdę nieprzyjemną chwilą dla całej, tej bliższej oraz dalekiej, familii. Jeśli zmarły nie wyraził ani w testamencie, ani w ostatnich konwersacjach swojej ostatniej woli tyczącej się pochówku, wówczas najbliżsi zastanawiają się, czy zorganizować pradawny pogrzeb, czy trupa poddać spaleniu – ten zabieg znany bywa pod nazwą: kremacja.