Walkie-Talkie

Radiotelefony, znane popularnie jako krótkofalówki, są bardzo specyficznymi urządzeniami. Ich najważniejszą rolą jest umożliwianie komunikowania się na odległość. Obecnie w jakimś stopniu urządzenia te zostały wyparte przez telefony komórkowe, jednak także w odniesieniu do nich radiotelefony mają swoje zalety. Ich stosowanie kojarzy się nierzadko z czasami wojen światowych.

Krótkofalówka – mała rzecz, a cieszy

Krótkofalówka – niewielka rzecz, a cieszy. Każdego, i syna i tatę. Dla małego i dużego, bez podpisów, abonamentu czy innych zobowiązań. Zastosowania? Można by długo wymieniać, ale my postaramy się wymienić te najbardziej powszechne .

Kiedy telefon komórkowy zawodzi…

Myśliwy w dzisiejszych czasach to już nie mężczyzna odziany w kawałek zwierzęcej skóry, przedzierający się przez lasy i zarośla z łukiem i czający się na zwierzę. To diametralnie różny obraz, na który składa się nowoczesna broń i optyka myśliwska i gadżety strzeleckie.