Wszystko na temat ewidencji śmieci

Ewidencja odpadów jest powinnością każdego, kto jest posiadaczem odpadów. Inaczej mówiąc chodzi o podmiot, który faktycznie nimi włada. Polega na dokumentowaniu nie tylko ilości, lecz także metod dysponowania odpadami, m.in. ich wykorzystaniem i unieszkodliwianiem. Zatem składa się kartę ewidencji odpadów oraz kartę przekazania odpadów.

Ponadto istotne są także roczne zestawienia, o których oczywiście należy pamiętać. Są one równie obowiązkowe jak pozostałe dokumenty. Niniejszy obowiązek zapisany jest we właściwej ustawie, którą można w łatwy sposób znaleźć wpisując wymaganą frazę w wyszukiwarce internetowej. Co jeszcze trzeba wiedzieć na ten temat? Możesz sprawdzić to tu .

Karta ewidencji odpadów to po prostu historia odpadów wytworzonych przez podmiot, który prowadzi określoną działalność. Dzięki niej można zorientować się, o czym już na początku wspomniano, jak wiele odpadów powstało oraz co zostało z nimi zrobione. Odpady mogą być jeszcze raz wykorzystane, składowane lub przekazane dalej. Co istotne, do każdego rodzaju odpadu trzeba mieć osobną kartę, a ich wzór znajduje się na serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska. Można je stamtąd ściągnąć i rzetelnie się z nimi zapoznać. Gotowe karty przekazuje się do stosownego urzędu. W niektórych przypadkach można starać się o zwolnienie z przymusu zarządzania odpadami. Trzeba jednak spełnić określone warunki.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Warto także podkreślić, iż wyznaczone podmioty mogą realizować uproszczoną ewidencję odpadów, która polega na tym, iż składa się jedynie kartę przekazania odpadów. Karty przygotowywane są dla każdego posiadacza, który niniejsze odpady (więcej na ten temat tutaj) przejmuje. Niemniej nie każdy ma możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji. Jednym z wymagań jest nie przekraczanie zaznaczonej wartości wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Więcej szczegółów warto jest sprawdzić osobiście, aby nie popełnić żadnych błędów. Na podmioty, które bagatelizują ewidencję i nie stosują się do wyznaczonych zasad, może być nałożona kara finansowa. Tyczy się to to także każdego, kto wykonuje ewidencję sprzeczną ze stanem rzeczywistym. Wysokość kary może być uzależniona od różnych elementów w zakresie popełnionego wykroczenia. Zawsze jednak w jakimś stopniu osłabi budżet firmy. Warto także zaglądnąć tutaj