Tłumacz przysięgły – praca z perspektywą

Żeby pracować w niektórych zawodach w naszym kraju, konieczne będzie nabycie odpowiednich uprawnień. Nie każdy może być na przykład sędzią lub notariuszem, żeby taką funkcję pełnić należy ukończyć odpowiednie studia, mieć sporo doświadczenia, a nierzadko zdać niełatwy egzamin. Egzaminy do wielu uprzywilejowanych profesji są wymagające i trudne, po to aby odrzucić słabszych kandydatów i wybrać naprawdę najlepszych, co do których komisja będzie pewna że sobie poradzą z zawodem. Do właśnie takich uprzywilejowanych zawodów należy tłumacz przysięgły, jakim żeby zostać należy spełnić wyśrubowane warunki.

Słownik

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Lecz trud ten jest opłacalny, ponieważ zostanie tłumaczem przysięgłym zapewnia dużą ilość zleceń, a także odpowiednie zarobki. Zwykli tłumacze realizują zamówienia dla osób prywatnych i firm, a stawki które osiągają zależą od ich renomy i umiejętności. Przysięgli tłumacze to najwyższa liga jeżeli będzie chodzić o tłumaczenia, dzięki czemu ich dochody są dużo wyższe niż normalnych przedstawicieli tej profesji. Bardzo ważny będzie także fakt, że praktycznie wszystkie tłumaczenia realizowane dla urzędów i instytucji rządowych przygotowywane być muszą właśnie przez takich tłumaczy , dlatego też nawet osoba najlepiej znająca dany język nie ma możliwości podpisania się pod zamówieniem z prokuratury albo sądu.

tłumacz w sali

Autor: Georgia Panteli
Źródło: http://www.flickr.com

Droga do stania się tłumaczem przysięgłym, jak już pisane było wcześniej, jest trudna i niewielkiej liczbie kandydatów się to udaje. Poza perfekcyjną znajomością wybranego języka, co powinno być rzeczą oczywistą, konieczne jest wypełnienie wielu warunków formalnych. Trzeba posiadać odpowiednie obywatelstwo, ukończyć wyższą uczelnię i nie mieć żadnych problemów z prawem. Po wypełnieniu tego wszystkiego można przystąpić do egzaminu państwowego, który nie należy do łatwych. Będzie się on składał z dwóch części, ustnej i pisemnej, i trwa kilka godzin. Podczas egzaminu kandydat musi wykazać się perfekcyjną znajomością danego języka, tłumacząc pisemnie oraz ustnie przygotowany przez komisję tekst. Poprawne zaliczenie obu etapów zapewnia poprawne zdanie egzaminu państwowego i umożliwia posługiwanie się godnością przysięgłego tłumacza – więcej informacji na Nowkom.