Szkolenie Six sigma to sposób na to jak lepiej zarządzać jakością

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.
Zarządzanie jakością opiera się na optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie w taki sposób, żeby połączyć wysoki poziom ze zmniejszonymi kosztami.

Czy zamieszczony tu tekst jest dla Ciebie intrygujący? Chcesz poznać sporo informacji na zbliżony temat? Więc idź tu palomino i przeczytaj nowy opis.

Łączy się to z ciągłym ulepszaniem procesów w produkcji, motywowaniem pracowników i grupą pozostałych kwestii wpływających na poziom produkcji w przedsiębiorstwie. W niewielkim przedsiębiorstwie wystarczy profesjonalny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile warunki te może spełnić sporo osób, o tyle zdobycie specjalisty nadającego się do takiego zarządzania w wielkiej firmie jest znacznym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszelkich działań we wszystkich oddziałach firmy.

Ten artykuł ma niesamowicie ciekawą zawartość, lecz odwiedź serwis www (https://protlumaczenia.pl/tlumacz-przysiegly-angielskiego-online/), który posiada podobne informacje. Także zapewne będą niezwykle ciekawe.

W tego rodzaju sytuacjach bardzo dobrze sprawdzają się metody… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, różnorodne elementy wywołujące pogorszenie jakości w przedsiębiorstwie, wyłączając błędy ludzkie można skutecznie prognozować i usunąć.
Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością stworzyli system zarządzania jakości, opierający się na metodach statystycznych. Nosi on nazwę six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma obrazuje ilość możliwych błędów na miliard czynności, system six sigma dąży do ograniczenia tego czynnika – . Menadżerowie dużych firm i korporacji odbywają dość długie szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn pogorszenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to ma kilka stopni i za każdym razem kończy się otrzymaniem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Poszczególne stopnie tej metody oznaczane są analogicznie jak w sportach walki – za pomocą kolorowych pasów. Największym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest odbyte szkolenie black belt. Początkowym poziomem poznania jest posiadanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, nastepnie zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z sukcesami korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich czynią to już od kilkudziesięciu lat. W tego rodzaju spółkach zatruudnionych jest wielu specjalistów posiadających certyfikaty rozmaitego stopnia.