Szkolenie Six sigma to sposób na to jak lepiej zarządzać jakością

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.
Zarządzanie jakością opiera się na optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie w taki sposób, żeby połączyć wysoki poziom ze zmniejszonymi kosztami. Łączy się to z ciągłym ulepszaniem procesów w produkcji, motywowaniem pracowników i grupą pozostałych kwestii wpływających na poziom produkcji w przedsiębiorstwie. W niewielkim przedsiębiorstwie wystarczy profesjonalny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile warunki te może spełnić sporo osób, o tyle zdobycie specjalisty nadającego się do takiego zarządzania w wielkiej firmie jest znacznym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszelkich działań we wszystkich oddziałach firmy.

Ten artykuł ma niesamowicie ciekawą zawartość, lecz odwiedź serwis www (https://protlumaczenia.pl/tlumacz-przysiegly-angielskiego-online/), który posiada podobne informacje. Także zapewne będą niezwykle ciekawe.

W tego rodzaju sytuacjach bardzo dobrze sprawdzają się metody… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, różnorodne elementy wywołujące pogorszenie jakości w przedsiębiorstwie, wyłączając błędy ludzkie można skutecznie prognozować i usunąć.
Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością stworzyli system zarządzania jakości, opierający się na metodach statystycznych. Nosi on nazwę six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma obrazuje ilość możliwych błędów na miliard czynności, system six sigma dąży do ograniczenia tego czynnika – . Menadżerowie dużych firm i korporacji odbywają dość długie szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn pogorszenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to ma kilka stopni i za każdym razem kończy się otrzymaniem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.

Przyciągnął Cię taki tekst? To świetnie, ale kliknij ten link, ponieważ oprócz tego mamy też inny podobny artykuł, który warto zobaczyć także.

Poszczególne stopnie tej metody oznaczane są analogicznie jak w sportach walki – za pomocą kolorowych pasów. Największym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest odbyte szkolenie black belt. Początkowym poziomem poznania jest posiadanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, nastepnie zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z sukcesami korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich czynią to już od kilkudziesięciu lat. W tego rodzaju spółkach zatruudnionych jest wielu specjalistów posiadających certyfikaty rozmaitego stopnia.