Jak pomóc przyrodzie?

Polska od 89 roku niezwykle się zmieniła choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Jedną z ogromnych odmian jakie były rezultatem transformacji sprzed dwudziestu pięciu lat jest mym zdaniem ekologiczna świadomość, i to na wszystkich wykonalnych poziomach.

Poczynając od wielkich, przemysłowych inwestycji ekologicznych (przykładowo filtry hamujące emisję trujących substancji), poprzez plany modernizacyjne kierowane do obywateli dużych miejscowości, (na przykład program subwencji zamiany starej instalacji grzewczej na bardziej ekologiczną). Naturalnie same możliwości to troszkę zbyt mało, ponieważ potrzebne jest jeszcze zaangażowanie w ekologię poszczególnych osób, co nie jest bardzo kłopotliwe. Starczy albowiem sortować odpady.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

To taka prosta sprawa – wyrzucając coś do kosza odrobina zastanowienia. Makulatura (sprawdź nas) do odpowiedniego pojemnika, plastik do drugiego, nieczystości bio degradowalne w jeszcze inny kosz . Następnie na mocy umowy z gminą, odbędzie się odbiór odpadów we wskazanych przez harmonogram terminach. I to cała sprawa z naszej strony. Kolejnym aspektem rozumowania ekologicznego jest troska o środowisko w czasie remontu. Jednakowo jak już opisane postępowanie ekologiczne (a więc segregacja oraz odbiór odpadów z gospodarstwa domowego) są one normowane regulacjami prawnymi. Inwestor ma obowiązek w ciągu prac budowlanych i remontowych gromadzić a po zakończonej inwestycji odstawić odpady poremontowe do PSZOK. Istnieją jednakże odpady (strona www) przemysłowe, jakie są znacznie bardziej kłopotliwe niż cegły. W podobnych wypadkach konieczna jest pomoc specjalistów.

Takowym wypadkiem jest usuwanie azbestu. Tymi robotami powinny zająć się specjalistyczne firmy dysponujące przeszkolonymi pracownikami jak też stosownym do tego celu sprzętem. Azbest jest materiałem wykorzystywanym jeszcze nie tak dawno szeroko w budownictwie a także gospodarstwach domowych. Niestety badania wykazały jego chorobotwórcze działanie na organizm ludzki. Konieczne zatem było nie jedynie ustanie produkcji przedmiotów zawierający azbest lecz dodatkowo i jego fizyczne wyeliminowanie ze środowiska człowieka. Jest to tak poważny temat, iż przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie z funduszy państwowych na jego usunięcie.