Chronienie własności intelektualnej

Prawa autorskie dzieli się na dwa zasadnicze rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich jest niezbywalne, udowadnia ono faktyczne autorstwo utworu. Prawo majątkowe jest za to prawem, które umożliwia czerpanie korzyści ze swojego dzieła.

Sprzeniewierzanie się temu prawu odbywa się na różne sposoby: ktoś niezgodnie z rzeczywistością twierdzi że jest autorem utworu, albo że ktoś pobiera korzyści z jego wykonywania czy odtwarzania. W obu wypadkach osoba, której prawa są naruszone ma prawo (adwokat rozwodowy wrocław) domagać się odpowiedniego odszkodowania od osoby, która te prawa narusza. Należy nadmienić, że ochronie podlega już sam pomysł na dzieło, nawet gdy nie nie został zrealizowany. Dochodzenie praw w takiej sprawie bywa jednak niezwykle kłopotliwe.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jaka ochrona przed łamaniem praw?
Najbardziej podstawowym sposobem na ochronę własności intelektualnej jest jej zarejestrowanie – w takim przypadku najłatwiej jest udowodnić autorstwo utworu. Można tego dokonać na drodze oficjalnej, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w sytuacji innej twórczości, np. utworu muzycznego, jego autorstwo można zgłosić odpowiedniej instytucji zbiorowego zarządzania. Taka czynność da oprócz tego korzyści z tytułu odsłuchań utworu. Organizacje zbiorowego zarządzania bronią uprawnień twórców, oprócz tego trudnią się pobieraniem w imieniu autorów należnych im środków. W wypadku części utworów, w szczególności naukowych tego typu ochrona nie jest wystarczająca. W takich przypadkach za ochronę praw odpowiada urząd patentowy znak towarowy także się rejestruje, jednak ten proces jest nieco mniej zawiły i nie jest już potrzebna tak szczegółowa dokumentacja.

Co jeśli prawo (zobacz zmiany w ochronie danych osobowych) zostanie złamane?
Każdy przypadek złamania prawa autorskiego jest indywidualny i dlatego też zbiór praw na temat prawa autorskiego jest aktem prawnym sformułowanym tak, by można go było adaptować do danego przypadku. Należy jednak mieć na uwadze, że naruszenie tych przepisów nie jest ścigane z urzędu, każde tego rodzaju odstępstwo należy więc zgłaszać odpowiednim służbom. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że łamie cudze prawa, ma to szczególne odzwierciedlenie na przykładzie sieci WWW. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a szczególnie narażone są tu wszystkie dzieła graficzne. Z tego powodu przed skorzystaniem z obrazu dostępnego w Internecie, warto sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego twórca.