Perfekcyjny układ parkingowy – parę ciekawostek

Elektroniczny Szyk Obsługi Klientów to świetny fortel na obsługę klientów w większych placówkach tj. stadiony, parki zabawy, lodowiska, wyciągi narciarskie, kluby fitness. Głównym przeznaczeniem systemu parkingowego w zależności od zainteresowań jest liczenie należności za wjazdy, względnie czasu spędzonego w danym miejscu.

Obsługa przebiega na zasadzie zadatku, względnie debetu, albo złożonej, przedpłata częściowa i debet do wykorzystania usług ponadplanowych i w gastronomii. Elektroniczny system obsługi klientów ESOK ma za misję ulepszyć i nadrobić obsługę interesantów, ułatwić sprzedaż usług na podłożu zdefiniowanych taryf (więcej – elektroniczny system kontroli dostępu). ESOK GH uprzystępnia działanie obiektów o złożonej strukturze i zróżnicowanej aktywności. Transpondery zegarkowe, bądź w formie karty zapewniają szybką i niezawodną obsługę interesantów przy kasie, obsługę zamków w szafkach, kontrolę pozostałego terminu w czytnikach na obiekcie, a dla doglądającego obiekt, ogromne możliwości kierowania pracownikami i układami, poprzez wytwarzanie jakiegokolwiek typu statystyk.

parking samochodowy

ESOK GH umożliwia efektywniej przewodzić obiektem, a dzięki obsłudze bezgotówkowej przez transpondery usprawni obsługę klientów, redukując czas obsługi do minimum. System parkingowy komponuje się z trzech elementów. Sygnalizatorów zarezerwowanych, lub (Zobacz też: kominek elektryczny) pustych lokalizacji, wyświetlaczy LED wskazujących liczbę pustych lokalizacji na parkingu, komputera kontrolującego działanie systemu. Misją systemu parkingowego jest udogodnienie znalezienia pustego miejsca na parkingach podziemnych i wielopoziomowych. Na każdym pułapie parkingu zainstalowane są wyświetlacze LED, pokazujące ilość punktów w wiadomym regionie. Prócz tego nad każdym punktem znajduje się sygnalizator świetlny, oznaczający z odległa puste miejsca. Kolor czerwony symbolizuje pozycje zajęte, natomiast zielony pozycje wolne. Na miejscach dla niepełnosprawnych montowane są odpowiednio światła czerwone, również niebieskie. System podłączony jest do kierowniczego komputera, jaki demonstruje obecny stan zajętości miejsc, również prowadzi statystyki przepływu samochodów.

Źródło – szafki basenowe.